Ställplatsen

 VikingaTiders ställplats

  • Vi har ca 20 platser varav 3 med tillgång till el.
  • Toaletter finns i närheten.
  • Dusch och tömning-station för  gråvatten är under uppbyggnad.
  • Sopstation med källsortering finns på museets entreområde.
  • Museets butik och café ligger precis bredvid, se öppettider.
  • I närområdet finns förutom museet även vandringsleder, grill och fikaplatser och brygga vid ån.
  • Se under Infopoint för mer information om vad du kan göra i närheten.

Boka