Ställplatsen

 VikingaTiders ställplats

  • Vi har ca 10 platser och för tillfället ingen med tillgång till el.
  • Toaletter finns i närheten.
  • Dusch och tömning-station för gråvatten är under uppbyggnad.
  • Sopstation med källsortering finns på museets entréområde.
  • Museets butik och café ligger precis bredvid, se öppettider.
  • I närområdet finns förutom museet även vandringsleder och brygga vid ån.
  • Se under Infopoint för mer information om vad du kan göra i närheten.

Boka