Book premises

Ta chansen att boka en annorlunda festlokal!

Hyr en hel gård eller en stor gillehall! Hos VikingaTider bjuder vi på en annorlunda upplevelse. På denna sida hittar du information om våra olika uthyrningsmöjligheter och länkar direkt till vår prislista. Vill du boka? Kontakta oss på telefon 046-70 62 10 eller via mail till info@vikingatider.se.

Sigrid's homestead

Sigrid's homestead consists of a longhouse, a small klinehus and six bulhus, surronded by a beautiful landscape. The longhouse has a fireplace and enough seats for 60 people. Take the opportunity to hire the whole homestead with enough space for outside activities and cozy events!

Långhuset på Sigrids gård är en rekonstruktion av mangårdsbyggnaden på en vikingatida gård från 900-talets Skåne. Hur vet vi då detta?  Otaliga arkeologiska utgrävningar i området har lämnat spår och information till oss. Det finns inga husrester kvar ovan mark från denna tid men mörka färgningar i marken och rester av trä och sten berättar mycket om konstruktion och storlek. Träkolsrester visar var eldstaden var belägen. I det stora huset bodde hela familjen, flera generationer, tillsammans med sina tjänare och slavar. Långhuset var också platsen för de stora festerna.

VikingaTider does not offer any food service for bookings of Sigrid's homestead. If this is desired then we recommend that you hire our feasting hall.

Pricelist

Gillehallen Löddetofta

What can you do with a large viking house? A lot! Hire our great feasting hall and create a magnificent event. Whether it's for a wedding, birthday party, kick-off, conference, or something completely different it will be sure to be absolutely unforgettable! With its 100 seats and spacious atmosphere the only limitation is your imagination. With the fantastic acoustics its also a great hall for cultural events such as theatre, exhibitions, and concerts.

Gillehallen är 8 meter hög, 8 meter bred och 25 meter lång. Den är byggd av grova, tjärade plankor, även kallat bulverk – en vanlig byggteknik i det vikingatida Skåne och Gotland.

Here's a lot of space for mingle, dancing, and festivities. The hall is atmospherically lit and furnished. It offers a combination of modern comfort and a historic setting.

VikingaTider offers a food service for bookings made for Löddetofta. Complete your party with the flavours and savour of the viking age!

Pricelist

Den ståtliga tronen i nya gillehallen